Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:16 – it begins with wine

embracing cosseting
all over a black flower the likeness of a watch face
the nightly fluorescent glow
the incessant ticking
in your ear

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

it begins with wine

a red light leaking

from hell

a sombre scream

the mood like some

guy, stinking of beer and

cigarette.

 

embracing cosseting

all over a black flower the likeness of a watch face

the nightly fluorescent glow 

the incessant ticking

in your ear

 

you’re footsteps all over the place

down the stairs

grasping at pages

of a letter in the hues of darkness

 

you paint yourself in contemplation

the flickering of a chameleon

maybe or maybe not?

go or stay?

 

When do you need it?

when should you 

climb

up the light pole of a madman

ring

the alarm?

_____ 

bắt đầu với rượu

ánh sáng màu đỏ rỉ ra

từ địa ngục

 

một thất thanh la hét

không khí nhưng ngã

đàn ông, mùi bia và

thuốc lá…

 

ôm ấp vuốt ve bao trùm

bông hoa như màu đen của mặt đồng hồ

ánh lân tinh đêm

tiếng tíc-tắc suốt đêm

trong tai bạn

 

bạn bước thất thường

xuống cầu thang

vớ những trang

thư màu bóng tối

 

bạn vẽ mình trong suy tưởng

nhấp nháy tắc kè hoa

có thể hay không thể?

về hay không về?

 

bao giờ bạn muốn?

bao giờ nên

leo lên

cột điện của ngươi điên

hú còi

báo động?

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s