Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:17- you’ve coveted long ago, dust on the old bookshelf (75)

they cry
wetting
even the lust
in the books
by Henry Miller

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

you’ve coveted long ago

dust on the old bookshelf

 

the adventures of those

books locked up

like we’re in prison

(we’ve laid, waiting

the opportunity, to escape and love

once more)

 

hence readers

those that may

lay to read

to listen and love

 

they cry

wetting

even the lust

in the books

by Henry Miller

 

the applications

that your

tablet

may never

have…

_____

bạn ấp ủ từ lâu

bụi trong tủ sách cũ

 

cuộc phiêu lưu của nhưng

quyến sách bị nhốt

như chúng ta bị tù

(chúng ta từng nằm, chờ đợi

cơ hội, để thoát ra và yêu

thêm lần nữa)

 

vì thêm độc giả?

các thế hệ tiếp theo

những người có thể

nằm và đọc

nghe và yêu

 

họ khóc

làm ướt

cả tình dục

trong sách

của Henry Miller

 

nhưng ứng dụng

mà máy tính bảng

của bạn

đã từng

hay chưa từng

có …

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s