Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:18 – why do we need the smell of poetry, does it help us sober up, give up drinking?

if poetry is needed
why not import poets
like importing products Made in China
a container at a time
standing by
piled up high?

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

why do we need the smell of poetry

does it help us sober up, give up drinking?

 

the poets are dead

more because their wives have left them

or because they’re alcoholics?

 

why do we need poetry

when world is busy

researching the atomic bomb and drug treatment of erectile dysfunction?

 

what’s poetry application

perhaps 

reserved for teachers and their students

for better writing in the classroom?

 

their books shall be nice

and clean

like the answer of a beauty queen

war 

is bad

and that

she can’t 

cook…

 

so when is poetry applicable

so we may read the instructions

know what to do?

 

you ask why 

we need poetry

like the guy at the car wash

after a storm

wading through the sludge

 

if poetry is needed

why not import poets

like importing products Made in China

a container at a time

standing by 

piled up high?

 

listen to poetry as you would listen to the rain

what is it saying

is there anyone with evil intent

add a question mark

it’s as if

you’re laying there silent

legs nice and wide

dare not 

a breath.

_____

 

tại sao chúng ta cần mùi của thơ

nó có giúp chúng ta bỏ rượu?

 

các nhà thơ đã chết

vì vợ bỏ nhiều hơn hay vì nghiện rượu

nhiều hơn?

 

tại sao chúng ta cần thơ

khi thế giới

đang nghiên cứu thuốc cường dương và bom nguyên tử?

 

thơ sử dụng vào những việc gì

chẳng lẽ

chỉ dành cho các thầy cô

giúp các em học sinh luyện thi chữ đẹp?

 

các em vở sạch

sành sanh

như hoa hậu trả lời

chiến tranh

là xấu

và cũng vì

nàng không biết nấu

cơm…

 

vậy thơ sử dụng vào những việc gì

để chúng ta còn đọc kỹ

cách dùng?

 

bạn hỏi tại sao

chúng ta cần thơ

như anh chàng rửa xe ô tô

sau trận mưa

lội bùn muốn chết

 

nếu cần thơ

sao người ta không nhập khẩu nhà thơ

như đang nhập hàng tàu

đóng từng container

cao ngất

bên cầu?

 

lắng nghe thơ như lắng nghe mưa

những gì mưa nói

nếu có ai chơi ác

thêm dấu hỏi vào

bạn gần như

nằm im

dang chân

không còn

hít thở…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s