Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:20 – pollen and grass seed

the spring in earnest
the lively green algae beneath
the lake around the rock oscillating
forming streaks in the water
a soft green carpet
surrounds you each night

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

pollen and grass seed

drifting

flying

in the wind

 

the spring in earnest

yet you’re unwilling to open up

because you love to fly

we could all see the goosebumps

on you

 

on the water surface

a red frog waiting on a rock

ready to escape

 

the spring in earnest

the lively green algae beneath 

the lake around the rock oscillating

forming streaks in the water

a soft green carpet

surrounds you each night

 

idyllic

though we all know the coming spring will be sad

and hungry

 

hence the frog decided to

jump into the water

and the mosquitoes are now 

aware of you

 

the light on the water clear as in a dream

as the earth, as knowing as long ago

people drinking water from a glass

you broke

the shards of glass and grass seed

still in their mouths

cutting 

bloodied.

_____

phấn hoa và hạt cỏ

bơi

bay

trong gió

 

mùa xuân muốn tới

nhưng bạn không mở rộng bàn tay

vì bạn thích bay

ai cũng thấy gai ốc trên thịt da

của bạn

 

mặt nước

con ếch màu đỏ chờ đợi trên hòn đá

sẵn sàng trốn thoát

 

mùa xuân đang tới

sức sống của tảo xanh phía dưới

mặt hồ, nó dao động xung quanh tảng đá

tạo những vệt nước

như tấm thảm màu xanh và mềm

quấn quanh bạn mỗi đêm

 

mọi thứ vẫn lãng mạn

nhưng ai cũng biết mùa xuân này hơi buồn

và đói

 

và con ếch quyết định

nhảy xuống nước

bây giờ các con muỗi

đã nhận thấy bạn

 

và ánh sáng dòng nước rõ ràng như giấc mơ

như trái đất, như sáng suốt như cũ xưa

mọi người uống nước

từ cái ly mà bạn làm vỡ

mảnh thủy tinh và hạt cỏ

vẫn còn ngậm trong miệng

tứa máu

của họ…

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 18:20 – pollen and grass seed”

I love, love, love these gems you post and translate! Such excellent, vivid, and well-written poetry that I would have never otherwise found. These final few lines are haunting:

“the shards of glass and grass seed

still in their mouths

cutting

bloodied.”

Mesmerizing and bloody brilliant.

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s