Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no.18:25 – the water flows in the river

not only am I a dream, the poem
it’s by my side
pitiful enough you think
or do you want to turn it into a rabbit
or a bird with a broken wing that likes to fly
fiddly
eager

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the water flows in the river

the water flows in the river

it sounds great don’t you think?

in my innocent dreams

did you feel that?

 

not only am I a dream, the poem

it’s by my side

pitiful enough you think

or do you want to turn it into a rabbit

or a bird with a broken wing that likes to fly

fiddly

eager

 

and the heart of a poem

you could peel a layer off at a time like an onion

the poem burns your eyes

make you believe the poem cries

within a breeze

alone

light

and dry.

_____

nước trong dòng sông đang chảy

nước trong dòng sông đang chảy

người nói rằng có hay không?

trong giấc mơ ngơ ngác của tôi

người có rơi không?

 

không chỉ tôi và giấc mơ, bài thơ

cũng chạy

người thấy nó thật đáng thương hại

người muốn nó thành con thỏ

thành chú chim cánh cụt thích bay

loay hoay

háo hức

 

và trái tim bài thơ

người bóc từng lớp như bóc củ hành

bài thơ hơi cay mắt

làm người tưởng bài thơ đang khóc

trong một cơn gió

cô độc

nhẹ

và khô…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s