Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:26 – the angels walking on rather thin clouds

often we’re laughing
like apes
in the middle of
no where

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the angels walking on rather thin clouds

 

like at the airport

waiting for your flight

you walk back and forth

dying for a cigarette

 

perhaps the flight

resembles

your cloud?

 

as you fall

gently

shimmering

on their

colourful

beard

 

they breath

easy 

as though they’re removing

the clothes of a fallen

angels

 

they laughed

while you: the entire night 

have nothing, nothing that may 

fly.

 

often we’re laughing

like apes

in the middle of

no where

 

where your bedding is a thin

sheet

void of a word

_____

 

các thiên thần đi bộ trên đám mây

quá mỏng

 

như khi ở nhà ga

chờ máy bay

bạn đi vào và đi ra

thèm thuốc lá

 

chuyến bay

có giống như đám mây

của bạn?

 

khi bạn rơi

nhẹ

lấp lánh

trên hàm râu

nhiều màu

của họ

 

họ thở

nhẹ

như khi họ cởi

áo những thiên thần

thả rơi

 

họ cười

khi bạn cứ: suốt đêm qua

không có gì, không có gì bay

cả…

 

nhiều khi chúng ta vẫn cười

như đười ươi

ở những nơi

hoang vắng

 

như nơi bạn nằm

lót một chiếc khăn

và im lặng

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s