Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | what are you looking for? (1)

till all the doctors they came
pushing you further into an institution
mad

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

what are you looking for?

 

how can you still hope

the house is full of cobwebs

where you demand to live

 

till all the doctors they came

pushing you further into an institution

mad

 

the fields vacant like your eyes

see to distant nameless stars

searching for some kind of black magic

 

what have you sought for since to now

how could all those doctors surmise?

 

the noon light now in the city

golden still upon the riverbank

when the sunlight leaps off the water surface

falls apart like fronds of silver

and a swing sways gently in the breeze

 

you see

a young boy, his hair still full of sunlight

bright red, stood crying

you know

this life

is genuinely worth living…

__________

bạn tìm kiếm những gì?

làm sao bạn có thể hy vọng 

một ngôi nhà toàn mạng nhện 

mà bạn đòi định cư

cho đến khi các bác sĩ đến

và đẩy bạn xa hơn vào bệnh viện

của những kẻ tâm thần

cánh đồng vắng như đôi mắt bạn 

nhìn đến tận các ngôi sao vô danh 

như bạn từng tìm kiếm làm ma thuật

từ trước tới giờ bạn đã tìm kiếm những gì 

làm sao các bác sĩ có thể hiểu?

nắng trưa nay trong thành phố

vẫn vàng rực bờ sông 

khi ánh sáng mặt trời bay lên khỏi mặt nước 

vỡ như những chiếc lá bằng bạc

và một cái cây đu đưa nhẹ nhàng trong gió

bạn nhìn

một cậu bé, vẫn đầy ánh sáng mặt trời trên mái tóc 

đỏ hoe, đứng khóc

bạn biết 

cuộc sống này

thật đáng sống biết bao…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s