Categories
POETRY/THƠ

Phạm Hiền Mây | LAST WORDS… (1)

oblivious to poverty
wings wide forever free

By Phạm Hiền Mây, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

https://www.nbcnews.com/news/world/u-k-truck-driver-pleads-guilty-deaths-vietnamese-migrants-found-n1238731


LAST WORDS…

 

mum mum I can not breathe

 

mid one life this appalling plead

be the next life indeed

 

born again no, not of this land

as feral birds not man

 

oblivious to poverty

wings wide forever free

 

(better than) a stream cut off by rotting trees

(a heart) in blinding waves of agony

 

forgive me please on letting go 

I’m sorry mum

(just so)LỜI CUỐI…

 

con không thở được mẹ ơi

tiếng kêu bi thiết giữa đời trần ai

nếu còn thêm nữa kiếp mai

 

xin thôi đừng tiếp đầu thai chốn này

thà như muông thú chim bày

 

hồn nhiên no đói ăn mày trời không

tự do cánh sải mênh mông

 

hơn dòng lạc củi rêu sông nước tù

đớn đau lòng khói sóng mù

 

thứ tha con đứa buông phù thế rơi

con xin lỗi mẹ

mẹ ơi… . 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s