Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | roses, red steeped in blood (118)

why do you continue to yearn for its thorns?

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

roses, red steeped in blood

why do you continue to yearn for its thorns?

 

why do you yearn

fairness that shall never be?

 

the petals are handcuffed by evil

in the continuous wheel of time

 

you claimed: I’ll save a little money

in fall for a trip away

 

you claimed as much since you’ve changed your life

by causing the leaves

to never settle

 

tonight

returned I to my ghosts

hypnotized by their voices

and

the madness

 

all that I need is the death

of memories

taken flight

 

in surprised

the ghosts quivering

entered

 

they in pain bent over

I’m suspended

amidst a poem and regret

as a cloud

 

a cloud

turning into a question mark

 

turned I off the light

and everyone

you, voices, ghosts

clouds, and I

fell into the darkness

further

 

the poem unable to explain

the ghosts…

______

 

hoa hồng, màu đỏ đẫm máu

tại sao bạn luôn mơ ước những cái gai?

 

tại sao bạn mơ về

sự công bằng mà bạn biết là không bao giờ có?

 

cái ác đã còng tay cánh hoa

trong vòng xoáy vĩnh cửu của thời gian

 

bạn nói: có lẽ tôi sẽ tiết kiệm một số tiền

để mùa thu đi xa

 

bạn nói điều này bởi vì bạn đã thay đổi đời mình

bằng cách làm những chiếc lá

không bao giờ bình an

 

đêm nay

tôi trở lại với bóng ma của tôi

lắng nghe giọng nói như thôi miên

điên cuồng của nó

 

tất cả những gì tôi cần là cái chết

của những kỷ niệm

vỗ cánh

 

đột nhiên

con ma run rẩy

mở cửa bước vào

 

nó rũ xuống đau đớn

và tôi treo lơ lửng

trong không gian giữa bài thơ và sự hối hận

như một đám mây

 

đám mây

trở thành một dấu chấm hỏi

 

tôi tắt đèn

và tất cả mọi người

bạn, giọng nói, bóng ma

đám mây, và cả tôi

đang chìm vào bóng tối

hơn hơn nữa

 

làm bài thơ không biết cách diễn tả

con ma…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s