Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | how could that one person be (94)

the entirety of the sunset?

 

 

how could 

that one person be, the entirety

of the sunset?

 

how could that one person be

always late

making the Sun sleep early?

 

oh dear God

I beg Thee for Thy aid

her, a lake of golden orange hues

unfurling

a pair of eyes

shutting

blinding

nothing but night

_____

 

làm thế nào 

mà một người là cả 

hoàng hôn?

 

làm thế nào mà một người 

lúc nào cũng đến muộn 

làm mặt trời đi ngủ sớm?

 

Chúa ơi 

xin người hãy giúp con

nàng, và hồ nước màu vàng cam

loang ra 

như đôi mắt

nhắm

mù loà

thành đêm tối

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s