Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | sleeping, the clouds in a storm up high (149)

timeless
love shall belong to us
because I’ve touched
your soul touched my finger

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

sleeping

the clouds in a storm up high

March 8th the wind was cold 

 

– was that a haiku?

 

when Romeo and Juliet couldn’t lay by staring at each other in sleep

the wind of time

blew away your memories

 

you kept saying love is sweet

I’ve never known

such winds of time

these constant gentle breeze

scents of lilac

 

timeless

love shall belong to us

because I’ve touched

your soul touched my finger

 

we’ll love each other till it’s possible

no mention of

August third…

 

Romeo Romeo where art thou Romeo?

left is what idiot

curled up in your heart…

_____

 

nằm ngủ

đám mây đang mưa gió trên cao

gió lạnh ngày tám tháng ba…

 

– đó có phải là bài thơ haiku?

 

khi Romeo và Juliet vẫn nhìn nhau không ngủ

cơn gió của thời gian

thổi bay những ký ức của bạn

 

bạn cứ nói tình yêu ngọt ngào

tôi không bao giờ biết

những cơn gió của thời gian

cứ nhẹ nhàng thổi

mùi tử đinh hương

 

mãi mãi

tình yêu sẽ thuộc về chúng ta

vì tôi đã chạm vào

và tâm hồn bạn đã chạm ngón tay tôi

 

chúng ta yêu nhau đến khi nào có thể

không kể

tháng tám ngày ba…

 

Romeo Romeo đang ở đâu?

chỉ còn rô-méo-ô

đang nằm chèo queo trong tim bạn…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s