Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | chaconne (8)

many are nights (for me)
life’s dropped like guitar strings
day after day never tightened
many are days
playing over and over again
like the notes in chaconne
then
many are the poems with
copy & paste
bits of my life

By Đinh Trường Chinh , translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

a day

with nothing to do

I would sit by the guitar

an old guitar

I would sit and  listen to Bach’s chaconne 

the whole night

some movements 13 minutes 57 seconds long

some notes played over and over again

like the night

 

many are nights (for me)

life’s dropped like guitar strings

day after day never tightened

many are days 

playing over and over again

like the notes in chaconne

then

many are the poems with

copy & paste

bits of my life

 

thrown away

in the bedside bin

the next morning

 

~~~~~

 

một ngày

không có gì làm

tôi ngồi lên dây đàn

một chiếc đàn đã cũ

rồi tôi ngồi nghe chaconne của bach

hết một đêm

những đoạn dài 13 phút 57 giây

những nốt nhạc cứ lập đi lập lại

như đêm

 

tôi đã có những đêm

đời chùng xuống như sợi dây đàn

lâu ngày không buồn lên

tôi đã có những ngày

lập đi lập lại

như những nốt nhạc chaconne

rồi

tôi có những bài thơ

copy & paste

đời mình vào đó

 

rồi ném vào thùng rác

cạnh giường

sáng hôm sau

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s