Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:9 – a waste of a springtime, but at least there was the breeze

censorship
unsanctioned
in the smuggling of
freedom

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

a waste of a springtime

but at least there was the breeze

 

there’s no poem

blooming

like a memory

that was lost

 

surpassing time

an amphetamine tainted sadness

the optimistic

announcements

from politicians

 

the people unaware

that even the sunlight

drops

and fall

 

censorship 

unsanctioned

in the smuggling of

freedom

 

your dignity is wrapped

in a box

ribboned, and you thought it was a gift

NYE.

 

you’re ready

with a sheet of polymer

caressing it

its coolness inside your free fitting “áo dài”

like the madame

inspectors

inspecting

temperatures

 

then there’s

a person with ears like a rabbit

snoring

 

a pigeon

whispering

about everything

that’s coming

from behind.

_____

 

một mùa xuân như không

mà có gió

 

đâu đó bài thơ

hoa mai nở

như kỷ niệm

bị đánh rơi

 

vượt thời gian

nỗi buồn đầy thuốc lắc

những tuyên bố lạc quan

của các nhà

chính trị

 

không ai biết

ánh nắng mặt trời

cũng bị rơi

và té

 

kiểm duyệt

không được phép

buôn lậu

tự do

 

nhân phẩm của bạn

gói trong một cái hộp

thắt nơ, bạn tưởng là quà

tết…

 

bạn chuẩn bị

một tờ polymer

vuốt ve

mát mẻ

trong chiếc áo dài rộng

như các quý bà

khi kiểm tra

và đo

nhiệt độ

 

sau đó

có một người có hai tai con thỏ

ngáy ngủ

 

một con chim bồ câu

thì thầm

về mọi thứ

sắp tới

phía sau…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s