Categories
ART POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | SEASONING – GIA VỊ (12)

me breaking up the storms
wet and cold
via the seasoning of life, saltier
more bitter

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

SEASONING

me breaking a chunk of instant noodles in half

tearing open the packet of prawn seasoning

adding the boiled water

a variable in time

hard to soft

me breaking up the storms

wet and cold

via the seasoning of life, saltier

more bitter

me breaking up the meaning in poetry

time digging up turning over the pile of letters

the savouring drop of living blood within the seasoning of my poems

_____

GIA VỊ

tôi bẻ làm đôi miếng mì tôm

và xé gói gia vị

và nước sôi

một biến tấu của thời gian

cứng thành mềm

tôi bẻ gãy rất nhiều cơn mưa

ướt và lạnh

cái gia vị cuộc sống đã làm tuổi đời tôi mặn hơn

và cay hơn

tôi bẻ gãy những ý thơ

ôi ngày tháng bới đào trong đống chữ

tôi nếm giọt máu cuộc đời này trong gia vị của những bài thơ

Nguyễn Lãm Thắng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s