Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | POETRY WAITING FOR A MERIT AWARD (144)

or should I share with you a secret
I’ll place all the stars in my eyes
into a corner of your soul in like a pun
the stars rhyming with (c)unt
shall whisper my name
as you fall
asleep…

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

may I kiss you

I’ve been waiting 

long(ing)

 

I’ve yearned to taste

wondering if it’s still the flavour of our youth

 

hence I’ll ask 

for the last time

May I kiss you?

 

or should I share with you a secret

I’ll place all the stars in my eyes

into a corner of your soul in like a pun

the stars rhyming with (c)unt

shall whisper my name

as you fall

asleep…

_____

 

 

tôi có thể hôn bạn không

tôi đã chờ đợi 

quá lâu

 

tôi khao khát được nếm thử 

xem chúng có còn mùi vị như ngày ta còn trẻ 

 

vì vậy tôi sẽ hỏi 

lần cuối

tôi có thể hôn bạn không?

 

hay là để tôi nói cho bạn một bí mật

tôi sẽ mang những vì sao trong mắt 

vào một góc khuất trong tâm hồn

những vì sao vần ồn*

sẽ thì thầm tên tôi

khi bạn ngủ 

thiếp đi…

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s