Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:10 – every Monday morning he’s there

from afar he
watches through his binoculars
the people leaving
with only swimmers
on their back
the same rendezvous
upon abstraction
holds onto
the bleached white
bones

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

every Monday morning 

he’s there

consumed his perfectly fried egg, sunny side up

read the paper

 

he never swims

but stood by

a boulder deep in the bushes

in the shallow

 

from afar he

watches through his binoculars

the people leaving 

with only swimmers 

on their back 

the same rendezvous

upon abstraction

holds onto

the bleached white

bones

 

his tears, fully aware

ran

the length

of time

adamantly

thoughtful

 

the pitiful

charity

beyond

blood and bone.

_____

 

mỗi sáng thứ Hai

ông ở đó

ăn món trứng ốp-la hoàn hảo

đọc vài tờ báo

 

ông không bao giờ bơi

chỉ đứng

kế bên tảng đá tít trong

rừng, chỗ nước rất nông

 

ông

lấy ống nhòm

từ xa, nhìn mọi người

chỉ còn bộ đồ tắm

cứ điểm

lao lên

mũi tên

lãng quên

nắm xương

trắng xoá

 

nước mắt ông, nó cũng biết

chảy xuống

dài theo

thời gian

miên man

suy nghĩ

 

bố thí

những điều

hơn cả

máu xương…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s