Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:36 – He’s in the sky

he’s aware
life can be a delightful game
hence, very funny
right? He exclaimed: “you must lose your legs to be in a wheelchair
then you can be a superhero”.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

He’s in the sky
as a young pilot
he never had time to wander
he has to find the meaning of it all
to take to the sky
by words
upon wings
he moves
via his only digit
half cm at a time
he’s aware
life can be a delightful game
hence, very funny
right? He exclaimed: “you must lose your legs to be in a wheelchair
then you can be a superhero”.
sometimes he’s a little reluctant
but dare not be negligent
because he is still
a superhero.
_____
chàng đã bay trên bầu trời
từ khi là phi công rất trẻ
chàng không được rong chơi
chàng phải cố tìm ý nghĩa của nó
để bay trên bầu trời
bằng những lời
có cánh
chàng phải di chuyển
bằng một ngón tay duy nhất của mình
nhích từng nửa cm
chàng biết
cuộc sống giống như một trò đùa tuyệt vời
nên rất buồn cười
phải không? chàng nói: “bạn phải chịu mất cả hai chân để đi xe lăn
và sau đó bạn thành siêu nhân”
nhiều khi chàng cũng thấy ngại ngần
nhưng không dám bất cần
vì chàng vẫn phải là
siêu nhân.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s