Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | I’m looking for a friend in the crowd (157)

I came from the crowd looking endlessly
In the end, you came
Out, from isolation…

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I’m looking for a friend in the crowd

I’m looking for love in the crowd

 

I’m in the crowd crying

I’m in the crowd laughing

 

You wiping away the tears

 

I came from the crowd looking for you

I came from the crowd looking for myself

 

I came from the crowd looking endlessly

In the end, you came

Out, from isolation…

_____

 

Tôi đến với đám đông tìm kiếm bạn bè   

Tôi đến với đám đông tìm kiếm tình yêu   

 

Tôi đến đám đông để khóc lóc   

Tôi đến đám đông để cười    

 

Bạn lau khô nước mắt   

 

Tôi đã đi từ đám đông tìm kiếm bạn   

Tôi đã đi từ đám đông tìm kiếm tôi   

 

Tôi đã đi từ đám đông tìm kiếm mãi mãi    

Cuối  cùng bạn cũng đến

Từ khu cách ly…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s