Categories
POETRY/THƠ

Bùi Chí Vinh | NO CHANCE

By Bùi Chí Vinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

NO CHANCE

Not a hope there be
To the shore return
The unreal floaties
Pains dreamers concern

Endless waves pushing
Us to the bottom
Us ever dreaming
With the sail broken

My poems fruit and seeds
Without land and lord
My art bone blood bleeds
On the point of swords

Don’t give up on fate
As you wither be damn
Regret not great bait
The fishing rod of fame

In front is this space
Behind a mud pool
I’m like the world
spinning, alone spin…
_____

MẠT LỘ

Không còn chút hy vọng
Trong sự trở lại bờ
Những chiếc phao tưởng tượng
Hành tội người nằm mơ

Bao nhiêu đợt sóng xô
Nhấn ta chìm dưới đáy
Ta chẳng hề mơ hồ
Trước cánh buồm đã gẫy

Thơ ta là hoa trái
Không kiếm được mảnh vườn
Tranh ta là máu chảy
Dính trên đầu mũi gươm

Đừng vì nỗi héo hon
Mà đầu hàng số phận
Ta thiết gì mồi ngon
Chiếc cầu câu danh vọng

Trước mặt là khoảng trống
Sau lưng là vũng lầy
Ta như là trái đất
Quay, một mình tự quay…

Bùi Chí Vinh

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s