Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | PHOTOGRAPH – HÌNH ẢNH (175)

and my thick grey hair
resting upon a chest

and from whereupon this desolate land
Did I start to cry

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I bow my head

the locks of grey quivering in the dusk light

 

I saw the sea

a uniform blue

 

I saw

out at sea, the fishermen left not a footprint

 

I saw only one thing

the beginning was also the end

 

the years buried

without a graveyard

 

nor a grave needed

you know just where they’ve gone

 

you can’t

draw lines of symmetry in the sky

 

your shadow and mine 

minuscule

 

the shade is fading even

the bloodstain

 

in the air, my shadow

hollow

 

and my thick grey hair

resting upon a chest

 

and from whereupon this desolate land

Did I start to cry

____

 

tôi cúi đầu, những

lọn tóc xám run rẩy ánh hoàng hôn

 

tôi thấy cỏ và biển

cùng một màu xanh

 

tôi thấy

các ngư dân không để lại dấu chân trên biển

 

tôi thấy chỉ có một điểm

khởi đầu cũng là kết thúc

 

tất cả những năm tháng đã được chôn

không nghĩa địa

 

cũng không cần ngôi mộ

bạn mới biết nơi họ đã đi

 

bạn không

vẽ đường đối xứng trên bầu trời

 

bóng của bạn và của tôi

rất nhỏ

 

cả bóng râm cũng mờ dần

vết máu

 

trong không gian, cái bóng của tôi

một sự trống rỗng

 

và mái tóc dày màu xám của tôi

nằm trên một bộ ngực

 

và không biết từ đâu trên vùng đất hoang này

tôi bắt đầu khóc

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | PHOTOGRAPH – HÌNH ẢNH (175)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s