Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | December (225)

no one left to moan or whimper
the grass continued to grow in the hospital
idled courtyard

they need a gardener
not a doctor

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

December
like an abandoned hospital
all the patients completely silent

no one left to moan or whimper
the grass continued to grow in the hospital
idled courtyard

they need a gardener
not a doctor

the quiet blue sobbing
with no one left at all
to give up hope

a patient discharged
cured of his fever
but the blood from his bloated belly warm still
dripping onto the pavement
with an analgesic tagline

the autumn diminishing
the doctors out of a job
So now all they need is a butcher.
_____

tháng mười hai
như một bệnh viện bị bỏ rơi
tất cả bệnh nhân cùng im lặng

không còn ai kêu rên
cỏ mọc trong sân bệnh viện
đã bỏ hoang

người ta đang cần người cắt cỏ
không cần bác sĩ

sự im lặng bắt đầu xanh nức nở
không còn ai tuyệt vọng
nữa

một bệnh nhân xuất viện
chàng không còn sốt
nhưng bầu máu vẫn còn nóng
chảy xuống con đường
với một khẩu hiệu giảm đau

mùa thu mất dần
các bác sĩ cũng không còn việc làm
người ta chỉ cần đồ tể…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s