Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:23 – no, no don’t, don’t do that

to the very temple gates the resounding prayers
the Bodhi leaves flying
on the ground shifting

the rows of bullets
the rows of prayer beads
one human to another
together
perished

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

no, no don’t, don’t do that

the poem begged

the munitions innocent

who could possible catch the path of the bullet

 

no, no, you said

here

right here

we wept

begged

got a glimpse of

a dream.

 

the fired bullets

exploded

in the middle of an office of the Department of Planning

 

to the very temple gates the resounding prayers

the Bodhi leaves flying

on the grounds shifting

 

the rows of bullets

the rows of prayer beads

one human to another

together

perished

 

leaving behind the slightly weary

fevered children

_____

 

không, không thể, không nên như thế

bài thơ nói

súng đạn vốn vô tình

chúng ta không kịp nhìn đường bay viên đạn

 

không, không, bạn nói

ở đây

ngay đây

chúng ta sẽ khóc

sẽ đòi

và sẽ thấy

một giấc mơ…

 

những phát đạn

nổ

giữa văn phòng trung tâm phát triển quỹ đất

 

những bài kinh vọng về phía cổng chùa

lá bồ đề bay

cũng là là trên đất

 

tràng đạn

tràng hạt mân côi

người với người

cùng

chết

 

chỉ còn những đứa trẻ con

sốt và hơi mệt

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s