Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:25 – a tiger appeared in my dreams

once cornered
you can but turn into a tiger
on paper

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

a tiger appeared in my dream

I did try to conceal my cowardice

as it quietly

prowl 

in the middle of the night

What is the meaning of such a vision?

 

like when you covertly write poetry

kicking at the blanket

crawling to the darkest deepest spot

defensive

 

once cornered

you can but turn into a tiger

on paper

_____

 

một con hổ đến trong giấc mơ của tôi

tôi cố che giấu sự kinh hoàng

khi con hổ

đứng

lúc nửa đêm

hình ảnh đó có nghĩa là gì nhỉ?

 

như khi bạn lén lút làm thơ

và bạn phải lật tung tấm chăn

chui vào tận đáy

để tự vệ

 

và khi không thể

bạn chỉ còn cách hóa thành một con hổ

giấy

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s