Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | How does one savour a woman? (172)

How does one savour a woman?

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

How does one savour a woman?

 

Do you allow her breath

on your skin?

 

Or a gradual 

unravelling

curious deception of the horoscope?

 

Do you have faith in the damp softness

such as silk

steeped in mint?

 

Or do you fear

her sweat?

 

Do you allow your fingers to linger

there

in the messy hair?

 

Or is she the summer

hot rain on your entire body?

 

She’s everything

dust and wind

love and hatred

hope and despair

 

When you relish

I’m not sure why you would ask a stranger, like me: 

– how does one savour a woman?

_____

 

Làm thế nào bạn nếm một người phụ nữ?

 

bạn có để cho hơi thở

thở trên da của mình?

 

hay bạn nhẹ nhàng

khám phá

những lời giải chiêm tinh lừa dối, thú vị?

 

bạn có tin vào sự mềm mại ẩm ướt

giống như miếng vải lụa

ngâm trong bạc hà?

 

hay bạn sợ

mồ hôi của nàng?

 

bạn có để những ngón tay của mình

nán lại một nơi nào đó

giữa mái tóc rối?

 

hay nàng là mùa hè

mưa sẽ rơi trên cơ thể nóng ran của bạn?

 

nàng là cả

bụi và gió

tình yêu và hận thù

hy vọng và tuyệt vọng

 

khi bạn nếm

không hiểu sao bạn hỏi tôi, một người xa lạ với bạn:

– Làm thế nào để nếm một người phụ nữ?

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s