Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:11 – he’s asleep, after the kind of battles that excites people

the countless questions
forming in the mind of babes
entertainment for the gods
via fireworks
at the very horizon
owe to munition and fire
as red as the colour of the flag.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

he’s asleep
after the kind of battles
that excites people
not just
for a few minutes

each morning
wakes up by an alarm
with the urgency of the ambulance sirens
across the city
in the air overwhelming stench of corpses
the injured on stretchers
the millions of raindrops pouring
from Mother’s eyes

after his return to the earth, an excavation
exposed
all that was beneath
the pile of mass destruction.

the countless questions
forming in the mind of babes
entertainment for the gods
via fireworks
at the very horizon
owe to munition and fire
as red as the colour of the flag.

the cause of an exodus of thousand and thousands of families
while the monks and priest
continued to curse
the devil

the war continued to unravel
day and night
inspirations for dictators
relishing in dishing out long
hardened
speeches

awarding the delusional
and the powerful
becoming primary material for poets
for both those true and shalatants.

so that in the history books
the bitterness between
the murderer and the murdered
didn’t just happened
since it ends always
in death

in war
so much in a sudden
glorified
to an extent that we’re lost for words
praises

like the uncountable rain storms
long ago
endlessly pouring
from Mother’s eyes.
_____

ông ngủ
giấc ngủ sau những cuộc chiến tranh
từng làm nhiều người háo hức
không phải chỉ kéo dài
vài phút

mỗi sáng sớm
nó đánh thức bằng tiếng còi báo động
tiếng hú thảng thốt chuyến xe cứu thương
đến những nơi khác nhau
những xác chết ngập mùi trong không khí
chiếc băng-ca mang những người bị thương
và muôn triệu cơn mưa
từ mắt của mẹ

cuộc khai quật khi ông trở về với đất
đánh bật
nhiều điều
từ dưới đống đổ nát…

nó tạo ra muôn vàn câu hỏi
trong tâm trí của trẻ em
và câu chuyện giải trí của các vị thần
bởi pháo hoa tạo ra
từ một bầu trời
của súng và tên lửa
đỏ như màu của
lá cờ…

nó làm các gia đình dìu dắt di cư
và các tu sĩ cứ
rủa nguyền
ma quỷ

cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục làm việc cả
ngày và đêm
nó truyền cảm hứng cho các bạo chúa
thích phát biểu dài
và dai
nhách

giải thưởng cho các ảo tưởng
và vị tướng
thành chủ đề cho các nhà thơ
cả loại thứ thiệt và loại giả vờ…

để những cuốn sách lịch sử
không phải tự nhiên
mà thành đắng ngắt
giữa kẻ giết và bị giết
cuối cùng đều là cái
chết

chiến tranh
biết bao nhiêu chuyện tự nhiên
hoá tuyệt vời
tới mức không ai còn đủ lời
ca ngợi

như muôn triệu cơn mưa
từ xưa
mãi mãi rơi
từ mắt mẹ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s