Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | when sadness is still too young (23)

on Christmas eve
you drink

it burns
deep
in your throat

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

when sadness is still too young

on Christmas eve

you drink

 

it burns

deep

in your throat

 

you’re not lonely

you still have hope

you’re just sad…

 

+++

 

if you must have an addiction

best it be

alcohol

 

your pain shall

drown

in all the sweet flavours

so you may forget for a moment that article in the paper

all over Facebook this morning…

 

+++

 

you drink alcohol

from a glass bottle

hanging the cadence of the poem

making it fall and shatter

into shards

cutting the skin

 

making you bleed to death…

 

+++

 

we can measure

each ounce

of quiet death at the end 

 

as we’ll always obey

as on a stage

always listened to the requests of the audience

 

+++

 

we reside to at the sky

drinking directly from the bottle

sadness losing its patience

 

you down it

to not a drop 

you’re cleansed

to be thrown back into the world

 

you’ve ignited

a light

after a fight with wet fingers

 

you realise

you’re not a young woman

delicate, moody

waking up each morning

with regret, a heavy head, and an empty stomach

 

you have 

nothing left to lose…

_____

 

khi nỗi buồn còn quá trẻ
vào đêm Giáng sinh
bạn uống

nóng
sâu
cổ họng

bạn không cô đơn
bạn vẫn hy vọng
bạn chỉ rất buồn…

+++

nếu phải nghiện
tốt nhất là
nghiện rượu

bởi vì nỗi đau của bạn
sẽ chết đuối vào
các hương vị ngọt ngào
làm bạn tạm quên một bài báo
ngập tràn trên phây bút sáng nay…

+++

bạn uống rượu
từ một chai thủy tinh
và treo các âm tiết của bài thơ
làm nó rơi và vỡ
thành những mảnh
cắt vào da

làm bạn chảy máu đến chết…

+++

và chúng ta sẽ đong
từng ly
cái chết lặng lẽ cuối cùng

như chúng ta luôn vâng lời
như sân khấu
luôn nghe lệnh khán giả

+++

chúng ta ngồi nhìn bầu trời
uống thẳng từ chai
nỗi buồn đang mất kiên nhẫn

bạn uống
đến khi không còn một giọt
bạn biết mình được rửa sạch
để trôi vào thế giới

bạn bị đốt cháy
như ánh sáng
sau trận đấu với ngón tay ướt

bạn nhận ra
bạn không phải là một cô gái
mỏng manh, hay giận
thức dậy vào mỗi buổi sáng
với sự hối tiếc, đau đầu, và dạ dày trống rỗng

bạn đã
chỏng gọng…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | when sadness is still too young (23)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s