Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:22 – the hopelessness of a giant dust storm

our love unfortunately reserved
for the fornicators

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the hopelessness

of a giant dust storm

across an opening to 

the sun

 

from the foot of the Eastern sky

leave the war zone

for the city

after the fireworks and the clearing of the pavements

from the fallen debris

fallen trees.

 

our love unfortunately reserved 

for the fornicators

 

battalions of marching soldiers

now without direction

due to

the agony of 

betrayal

 

death is found

somewhere in the middle, between a bridge

and a dirty green weeping willow there

on the opposite bank 

 

but obstinately we stayed put, taking up space

waiting for what’s left 

of the world

to 

fall

apart.

_____

 

tuyệt vọng

một đám mây bụi khổng lồ

trôi qua trước cửa

mặt trời

 

từ khi vầng thái dương

rời chiến khu

về thành phố

sau trận pháo dọn đường

đất rơi

cây đổ…

 

tình yêu của mọi người

hoá ra đã dành cho kẻ ngoại tình

 

những đoàn quân đi

bây giờ không còn định hướng

vì bị vướng

nỗi đau

kẻ ngoại tình phản bội

 

cái chết được tìm thấy

ở đâu đó giữa cây cầu

và liễu rũ màu xám

trên bờ hồ phía bên đối diện

 

nhưng chúng ta vẫn cứ ngồi lì, chiếm chỗ

chờ khi phần còn lại của thế giới

rơi

sụp

đổ…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s