Categories
POETRY/THƠ

Trương Anh Tú | A LOTUS PETAL YOUR LIPS (1)

May I kiss you please
The earth in such moments leaning
As I drank to the very last drop on your lips
The inebriation of the finest wine.

By Trương Anh Tú, translation into English by Nguyễn Thị Phương Trâm


A LOTUS PETAL YOUR LIPS

May I kiss you please
The sincerity of a lotus petal
A sail in the wind drifting
Take me far to the sea.

May I kiss you please
In scents of the forest
The mountain sound I will forage
the sweetness of the seasons within.

May I kiss you please
The earth in such moments leaning
As I drank to the very last drop on your lips
The inebriation of the finest wine.
_____

MÔI EM LÀ CÁNH SEN

Anh hôn môi em nhé
Một cánh sen thật thà
Một cánh buồm khe khẽ
Mang anh về biển xa.

Anh hôn môi em nhé
Có bao sắc hương rừng
Anh tìm trong núi thẳm
Vị ngọt của mùa trong.

Anh hôn môi em nhé
Trái đất phút giây này
Ngả nghiêng anh uống cạn
Môi em là rượu say.
*

TRƯƠNG ANH TÚ


Bài đã đăng trên báo Thanh Niên số Tết
– Xuân Canh Tý 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s