Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thái Bình | YOU’RE AWAY FROM HOME IN THE NEW YEAR (5)

Where you live there’s no such thing but the blinding dust burns our eyes
The sound of sighing drowning in a sea of absence.
Send you the breeze from the mouth of the river
The shadow of the water tower in Phan falls long in longing
In blooms of hope dotting of wild blossoms

By Nguyễn Thái Bình, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

YOU’RE AWAY FROM HOME IN THE NEW YEAR

Sending you from home a wisp of the wind

The twenty ninth short of a day hence we’re celebrating early on the thirtieth

Actually now you’re supposed to be repainting the faded gateway of time

Change your mother’s lights after a year long flickering, waiting

Where you live there’s no such thing but the blinding dust burns our eyes

The sound of sighing drowning in a sea of absence.

Send you the breeze from the mouth of the river 

The shadow of the water tower in Phan falls long in longing

In blooms of hope dotting of wild blossoms 

An astonishing fateful amount of people at the markets at the end of the year.

I want to send you a time in your twenties

When an expatriate you became

Suddenly self-reliance 

You drank alone and alone you were drunk.

Every new spring…

_____

TẶNG BẠN TẾT KHÔNG VỀ

Tôi gởi cho bạn một chút gió bấc quê nhà

Ngày hai mươi chín giao thiếu một ngày ba mươi nên tết sớm

Đáng lẽ ra giờ này bạn đang cùng cha sơn mới cánh cửa bạc thếch thời gian

Thay cho mẹ những bóng đèn sau một năm trường lé loi chờ đợi

Ở nơi bạn sống làm gì có nhưng lốc bụi mù làm cay xè đôi mắt

Mà sao tiếng thở dài nghe như chết đuối trong khoảng nhớ mênh mông.

Tôi gởi cho bạn một chút gió cửa sông

Có bóng tháp nước phố Phan ngã dài theo nỗi nhớ

Những nhành mai rừng lác đác nở những niềm hy vọng

Phiên chợ cuối năm khấp khởi những phận người.

Tôi muốn gởi cho bạn một thời tuổi đôi mươi

Khi mà từ đó bạn trở thành một người viễn xứ

Nơi mà từ đó bạn bổng trở thành một tâm hồn tư lự

Uống rượu một mình và say cũng một mình.

Mỗi độ xuân sang…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s