Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Vũ Trọng Quang | YEAR-END (9)

Across this grubby life with your hand in mine
through the blinding fog the steep hills
in view of the embrace of an ocean
a daunting tale of the rain carried by the river back to its origin

By Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

YEAR-END

 

Days, months, a year to the end touched upon the last drop of wine

approachable still the eternal spring

against the flight of an arrow, time on fire upon a swallow’s wings

the children full of joy

people eyes squinting picking out bits of grey hair

 

Dawn delivered officially by a vessel thus Dusk

the endless rickety rails

ignites the very last dot of light

without a date out of nowhere

 

Across this grubby life with your hand in mine

through the blinding fog the steep hills

in view of the embrace of an ocean

a daunting tale of the rain carried by the river back to its origin

 

A birthmark an acute hopeful reminder

the rapid healing hues of a scar

upon this full cup the cheers

from one beginning to another

 

The ruinous devastation of a pandemic

in buds, an Easter of a new day

on your lips the longest kiss

returning upon the wings of a hark 

_____                   CUỐI NĂM

 

Ngày tháng năm cạn chạm ly rượu cạn

hồ trường còn chút xíu tiếp cận

thời gian cháy cánh én ngược tên bắn

trẻ nhỏ vui khẳm

người người nheo mắt nhổ tóc sâu đen

 

chuyến tàu hoàng hôn chuyên chở bình minh

đường ray sình sịch xa hút

một chấm sáng cuối bừng

ở đâu đến không hẹn trước

 

nắm tay em vượt bụi trần

mù sương sương mù đồi cao

ngó biển rộng dang tay ôm

dòng sông câu chuyện trắc trở mưa về nguồn

 

vết chàm cấp tính niềm hy vọng

màu sẹo mau lành da

dzô dzô ly rượu đầy

từ khởi điểm đến khởi điểm

 

cơn dịch tàn khốc tàn lụi

phục sinh mầm mống ngày mới

hôn em thật lâu

đôi cánh hạc quay về

 

Vũ Trọng Quang

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s