Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:9 – a woman ascended from a river sat by combing her hair

it is the sound of a glass
she dropped on the floor
leaking a stream of fluid
descending as deep as her glance

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

a woman ascended from a river sat by combing her hair

she’s blind from birth

even the moonlight is her imagination

 

it is the sound of a glass

she dropped on the floor

leaking a stream of fluid 

descending as deep as her glance

 

at that moment all were bright

a lonely light

the moonlight seems as though to her

draped across the four corners of the globe

warm and affectionate

like when her mother stayed up all night tending to her fever

 

her tears

one day shall fall from beneath the reeds

to soar above the clouds

to the surround of moonlight all-encompassing

the eyes of one forever sleeping

 

she sleeps, 

but now, she craves tartness

she savours a piece of starfruit from her homeland

watching people dance around with so much national pride

and the moonlight turns her into a statue

silent in the dark

digesting

the saltiness

of blood

____

 

người phụ nữ dưới sông bước lên ngồi chải tóc

nàng mù từ khi sinh ra

ánh trăng cũng là tưởng tượng

 

đó là tiếng kêu của một cái cốc

nàng đánh rơi xuống sàn nhà

và nước chảy thành một vệt dài

chìm sâu như ánh mắt

 

khi ấy mọi thứ sáng lên

một ngọn đèn trong sự cô đơn

nàng có cảm giác như ánh trăng

đang cúi xuống bốn góc của trái đất

dịu dàng thân mật

như Mẹ thức suốt đêm ngày xưa nàng bị sốt

 

nước mắt của nàng

một ngày nào đó sẽ rơi xuống thấp hơn ngọn cỏ

sẽ bay cao như đám mây

quanh hành lang của ánh trăng

có đôi mắt một người không bao giờ thức

 

nàng ngủ

nhưng bây giờ, nàng thèm chua

nàng ngậm lát khế của quê hương trong miệng

nhìn mọi người đang nhảy múa để yêu nước 

và ánh trăng làm nàng thành bức tượng

ngồi im trong bóng tối 

nuốt xuống

vị mặn

của máu…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s