Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:1 – Glasses and plates in dozens celebrate the poets.

the table cake with dust, a shard of glass
at a throat slitting

and did it occurred to anyone that, for the first time
the melody genteel, delicate
upon such drowsy fragile hearts

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Glasses and plates in dozens celebrate the poets.

 

dare to read nothing but hymns

like churches

stuffy.

 

the table caked with dust, a shard of glass

at a throat slitting

 

and did it occurred to anyone that, for the first time 

the melody genteel, delicate

upon such drowsy fragile hearts 

 

inside the glasses plates and pots of dumbfounding stupidity

the drool of poets

whining

comfortably in their homes

stuffed

a burden to society.

_____

Hàng chục ly chén đã hoan nghênh các nhà thơ.

 

chỉ dám đọc thánh ca

như nhà thờ

nghẹt thở.

 

mặt bàn đầy bụi bẩn, một mảnh kính vỡ

cứa trên mỗi cổ họng

 

và có ai nghĩ rằng, lần đầu tiên

một giai điệu nhẹ nhàng, tinh tế

lên những trái tim mỏng manh và buồn ngủ

 

trong chén dĩa ly lọ của ngu si đần độn

nước bọt các nhà thơ

hay than thở

dưới mái nhà

miếng ăn

của nợ.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s