Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no: 9:11 – Bright are all colours under the Sun

I sigh
my throat sound, steeped in the sunlight
outwardly I appear to enjoy the light
except each time I swallow it’s bitter
scorching wind
inside the dreams of the rain.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Bright are all colours under the Sun.

 

my lips dry like flowers

three days without water 

the courthouse’s judgement passed yesterday

 

my warmth sucked away by the Sun

I need, I desire, I yearn for sunscreen

but I accept

the laden burden of skin cancer

or lighter, the wrinkles

and the water bill

each month.

 

I sigh

my throat sound, steeped in the sunlight

outwardly I appear to enjoy the light

except that each time I swallow it’s bitter

scorching wind

inside the dreams of rain.

_____

Màu sắc nào cũng rực sáng dưới ánh nắng mặt trời.

 

môi tôi khô như hoa

không tưới nước trong ba ngày

phiên tòa đã tuyên án hôm qua

 

nắng hút hết hơi ẩm từ da của tôi

tôi muốn, tôi thèm, tôi nhớ kem chống nắng

tôi nhận ra gánh nặng

của ung thư da

hay nhẹ hơn là những nếp nhăn

và hoá đơn tiền nước

cuối tháng.

 

tôi thở dài

cổ họng chìm đắm trong mặt trời

tôi ra vẻ như đang tận hưởng ánh nắng

chỉ có điều nuốt vào cay đắng

cơn gió nóng

trong giấc mơ của mưa.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s