Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:7 – In this new hot sunlight, I hope we won’t dry up.

I hope
the dry maybe
but a humuliating past
in the end

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

In this new hot sunlight, I hope we won’t dry up.

 

by the end

I’ll be waiting for the sunlight to fade

drift away, warmer

nights, days longer

 

I pray for the coming and going of light

like the showerhead 

blooming in bathroom

whatever it may be, water

the cries, the water gone

 

in the dry

we know the Sun matters not at all

we don’t want to be Sunflowers

we want to be in bed

if not to make love then sleep

in all seriousness cool still.

 

I hope

the dry maybe

but a humiliating past

in the end

 

in the end

us in all

the decades expanding

devastating

national anthem

coming

skin charring

endless sunlight

and evil deeds.

_____

 

Đợt nắng nóng mới nhất này, tôi hy vọng mình sẽ không khô khát.

 

cuối cùng

tôi chờ đợi cơn nắng mờ dần

trôi trôi đi, và ấm hơn

đêm và ngày dài hơn

 

tôi cầu nguyện

cho nắng đến và đi

như một vòi sen nở hoa trong phòng tắm

chỉ cần nước thôi, cho bất cứ điều gì

nhưng hỡi ơi, nước đã mất

 

khi khô hạn

chúng ta biết rằng mặt trời không cần thiết

chúng ta không muốn làm hướng dương

chúng ta muốn lên giường

nếu không được làm tình thì vẫn còn được ngủ

âm u nhưng mát.

 

tôi hy vọng

những cơn nắng sẽ là quá khứ

tủi nhục

cuối cùng

 

cuối cùng

cho tất cả chúng ta

mấy chục năm bao la

xót xa

quốc ca

tiến ra

cháy da

trong ánh nắng mặt trời mênh mông

và tai ác.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s