Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:12 – Poetry

a green stain
a red drop of red blood
for the first time

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Poetry

 

a green stain

a red drop of blood bled

for the first time

 

the last curtain call

a falling cicada

a speck of dust a cloud in a sunset

a crystal droplet rolling down a cheek

 

an age of maturity

a frog croaking way too loud

 

a pinch of regret

a grazing burn on poetry’s face

_____

Thơ

 

một vết nhơ màu xanh lá cây

một vết đỏ như máu chảy

lần đầu tiên

 

 

một đêm diễn cuối cùng

một con ve sầu rơi xuống

một hạt bụi một đám mây lúc hoàng hôn

giọt thuỷ tinh lăn trên má

 

một tuổi già

một con ếch kêu vang to quá

 

một vỏ trấu xót xa

cháy sém lên gương mặt của thơ

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s