Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:20 – Veer right up here, veer left down there.

you must know
the poem do not care about traffic rules
usually on paper
poetry,
it’s carved in stone
all around us

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Veer right up here, veer left down there.

 

you’re on the pavement

can’t feel a thing

 

you must know

the poem do not care about traffic rules

usually on paper

poetry,

it’s carved in stone

all around us

 

the first time poetry remember

driving drunk

a vehicle of poetry

 

it was clear poetry saw clearly

but after

end up lost in a street

veering out from the tree branches.

_____

Rẽ phải lên đó, rẽ trái xuống kia.

 

bạn leo lên những vỉa hè

không còn cảm giác

 

bạn phải biết

bài thơ không tôn trọng luật giao thông

thường chỉ in trên giấy

thơ,

nó là nét khắc vào núi đá

vẫn vây quanh chúng ta

 

thơ nhớ lần đầu tiên

khi mình say rượu

lái chuyến xe thơ

 

rõ ràng thơ nhìn rất rõ

sau đó

lạc vào một con đường

rẽ ra từ một cành cây.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s