Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:4 – Duty

and what is the judge doing at the moment?
– trying to finalize the sentence

So what is the point of an accusation?
– stupidity, stubbornness

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Duty

 

and what is the judge doing at the moment?

– trying to finalize the sentence

 

So what is the point of an accusation?

– stupidity, stubbornness 

 

What about the wind?

– it keeps opening and shutting the door not letting anyone out

 

What about us?

– we’re like birds singing our throats are ripped out

 

What can anyone do?

– nothing but cry

_____

 

Trách nhiệm

 

và bây giờ thẩm phán đang làm gì?

– tìm cách kết tội

 

thế bị can làm gì?

– cứng đầu, ngu ngốc

 

và gió làm gì?

– nó cứ mở rồi đóng những cánh cửa không cho ai thoát ra cả

 

thế chúng ta?

– chúng ta như những con chim hót rách cổ họng

 

thế mọi người?

– chỉ biết rơi nước mắt

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s