Categories
POETRY/THƠ

Vũ Trọng Quang | AN AUTUMN ANTHEM (6)

Green chillies the scents of a maiden across a scorching summer
couldn’t wait for the burning red heat
Her sweet endless yearning 
there’s no utopia in autumn

By Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

AN A U T U M N ANTHEM 

 

An anxious place, mid the runway of fall

“The runway drifting a thousand miles of clouds

Your cloak flying in the howling wind

Your eyes misty by rain.”

 

Peering down at the doe-eye-deer, there

The sadness trampling all over the sound leaves

A hand shielding a face plaque with the sadness of fall

Precarious and small

 

“There in the eyes the devastation of fall.”

Lashes curling into a question mark 

The yellows befell where absent is the forest

void the abundance of chlorophyll

 

The woody branches lax in leaves

The filtering light mingy

daylight morphing into night

“Awakening the ghosts, autumn.”

 

Crickets the evergreen grass

crying lost searching for first light

the scent of flickering dusk

the falling perishing splendid golds

 

the golden doe-eye-deer – there

golden doe-eyes fading slightly so

doe-eyes stumbling upon a Godless meadow

Sea Monsters rising from the deep

 

Singing “Save the autumn leaf” – no

“a token” at what price- no

“love her” kindly – no

the bitterness of the sweet words – no thanks

 

“Autumn, so the leaves may fly.”

falling leaves without a wedding

exploding balloons the sounding of death

ceasing the vows of love yet

 

Green chillies the scents of a maiden across a scorching summer

couldn’t wait for the burning red heat

Her sweet endless yearning 

there’s no utopia in autumn

_____

 

T H U  CA

 

Chỗ ngồi hồi hộp trên đường bay của thu

“ phi trường mây trôi ngàn cây số

 áo em phần phật tiếng gió hú

mắt em lấm tấm một chút mưa” (*)

 

Nhìn xuống con nai vàng ngơ ngác- thật rồi

nỗi buồn đạp trên lá biếc

tay che khuôn mặt sầu thu

một chút nhỏ nhoi bất trắc 

 

“Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt” (**)

đôi mắt mọc ra dấu hỏi

vàng kia tìm đâu rừng kia

  xác xơ ửng diệp lục

 

Thân mộc lười biếng trỗ lá

nắng mang sáng xuyên tiết kiệm

ánh ngày chuyển dịch tối

“thu ơi đánh thức hồn ma dậy” (**)

 

Dế hoài tuổi cỏ

gáy rối rít lạc tìm ban mai

mùi hoàng hôn ẩn hiện

vàng rơi lộng lẫy úa tàn

 

Con nai vàng ngơ ngác – thật rồi

ngơ ngác vàng phai hẹp hòi đến vậy

ngơ ngác đạp chân lên đồi trọc Sơn Thần

bên dưới kia nước Thủy Quái thường niên dâng hiểm

 

Hát “Nhặt chiếc lá vàng”- thôi đi

giá trị gì “làm bằng chứng”- thôi đi    

dịu dàng “yêu em” – thôi đi

vị đắng lời mật ngọt mê hoặc- thôi đi

 

“Thu đi cho lá vàng bay” (***)

lá rơi đám cưới không về

pháo bong bóng nổ như chết

tạm dừng thôi lứa đôi 

 

Ớt xanh tỏa vị thanh tân băng qua hạ cháy

không chờ nổi hỏn đỏ hỗn hào

em mãi ngóng đằm thắm 

thu có đâu viễn vông

 

Vũ Trọng Quang 

 (*) Thơ Vũ Trọng Quang, nhạc Lã Văn Cường 

 (**) Thơ Đinh Hùng

(***) Nhạc Đoàn Chuẩn-Từ Linh

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s