Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:13 – It’s time

Chinese guns firing at the Americans
Chinese guns firing at the Chinese
American guns firing at the Chinese
to shooting at each other
so cool right
aiming for the front
but from the front where would one go?
Dear god nothing left for my people but blood(and bones).

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

It’s time.

 

you meet 

nice girls

compose poetry

rhyme and rhythm

like god and angels

 

as a boy sing

adjust the sound 

movements of the sky, the wind.

 

No one is tentative, listen

listen.

listen.

the (aching) sound of the flesh

 

hot

nake and people have burned

not Napalm 

just a gas explosion

gaol, a dead father

but there’s still a mother.

 

you learn to bear it

not any dancing around by those who compose(poetry)

since out at sea the Chinese are already using sea fire

liquid fire burning down cabins

the world continued to crumble

starting with your field

to the dark blue sea.

 

you’re around

like long ago the two who perished on a hill far away

as though it’s an installation for a mount of mincemeat

dormant and forgotten from wartime

hot and cold

you wind the clock

backward

into the past.

 

Chinese guns firing at the Americans

Chinese guns firing at the Chinese

American guns firing at the Chinese

to shooting at each other

so cool right

aiming for the front

but from the front where would one go?

Dear god nothing left for my people but blood(and bones).

_____

Giờ là lúc.

bạn phải quen

với mấy đứa con gái nhẹ nhàng

sáng tác bài thơ

vần

như thần thánh

 

và đứa con trai hát

để điều chỉnh âm thanh

một tiếng động của trời mây và gió.

 

không ai lắng nghe

nghe.

nghe.

tiếng kêu của xác thịt

 

nóng

trần truồng và có người bị bỏng

không phải bom napalm

chỉ là tiếng nổ bếp ga

tù chết cha

còn mẹ.

 

bạn phải tập chịu đựng

không phải chỉ trò nhảy múa của mấy đứa làm thơ

vì ngoài khơi bọn tàu đã dùng súng lửa

phụt cháy cabin

thế giới tiếp tục sụp đổ

từ cánh đồng của bạn

đến giữa biển xanh.

 

bạn loanh quanh

như ngày xưa hai đứa chết ở ngọn đồi xa xôi

tưởng như căn cứ đồi thịt băm

đã ngủ quên từ thời chiến tranh

nóng và lạnh

bạn vặn đồng hồ

quay ngược

lại quá khứ.

 

súng tàu bắn mỹ

súng tàu bắn tàu

súng mỹ bắn tàu

rồi bắn lẫn nhau

nghe qua rất ngầu

tiến lên hàng đầu

hàng đầu rồi biết đi đâu?

ôi dân tôi chỉ còn xương máu.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s