Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | the nation – đất nước (22)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
naked shoulders, sharp boulders
grinding, every eroding bone fracture
grinding, the tightly locked jaw
shattering the mountain boulders
the shattered life
laughter corroding by the salty waters

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the nation

squirming like a worm by the Eastern sea

searing sunlight

torturous rain

pounding yearly tropical storms

our tattered form

 

the nation wringing

knobbly rocky mountains

nearing a century of worm wore decimation 

the people’s back bent

head low

yoked(upon their shoulders balancing)

one end the country

the other a dictator

 

naked shoulders, sharp boulders

grinding, every eroding bone fracture

grinding, the tightly locked jaw

shattering the mountain boulders

the shattered life

laughter corroding by the salty waters

_____

 

đất nước

oằn như con giun bên bờ biển đông

nắng đốt

mưa gào

mỗi năm mươi trận bão giã vào thân

tơi tả hình hài

 

đất nước vặn mình

núi đá lởm chởm

gần một thế kỷ sâu trùng đục nát

dân mình cúi mặt

còng lưng

gánh

một đầu non sông

một đầu bạo chúa

 

vai trần như đá nhọn

ken két trong những đốt xương mòn

ken két trong hàm răng cắn chặt

núi đá vỡ tan

những cuộc đời vỡ tan

tiếng cười mục ra bên bờ nước mặn

tiếng người mục ra

bên người.

———

  1. 6/10/2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s