Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:5 – one general spent his entire life pointing one finger at a map

the soldiers
numb, oblivious
to his broken fingernail
due to some passionate tirade
shouting, trying to smooth out
the corners of the map

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

one general spent his entire life

pointing one finger

at a map

 

as people’s feet

busily

pass by

kicking

chasing

jumping

limping

shaking

tripping

aghast

clumsily

jumps

back

 

the soldiers

numb, oblivious

to his broken fingernail

due to some passionate tirade

shouting, trying to smooth out

the corners of the map

_____

 

một ông tướng trong suốt cuộc đời của mình

ông phải chỉ ngón tay

lên bản đồ

 

và các đôi chân

đi

đá

đuổi

chạy

chà đạp

sụp đổ

nhảy

cà nhắc

run

và lẩy bẩy

nhảy

trở lại…

 

tê dại

người lính là

cái móng tay của ông bị gãy

lúc ông hăng say

nói và vuốt

mép tấm bản đồ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s