Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:9 – Far

then one day
one day
early
very early
you will touch
the love of this entire nation.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Far

 

very far

forsaken alone

where no one could touch you

like a child in its mother’s womb

 

but each of your movements

is noticed by all

like blood rushing through veins

 

you feel

like toes of a baby

safely hidden 

rippling beneath its mother’s skin

 

then one day

one day

early

very early

you will touch

the love of this entire nation.

_____

Xa

 

rất xa

bạn cô đơn một mình

không ai có thể chạm vào được

như em bé nằm bên trong tử cung của Mẹ

 

nhưng các cử động

của bạn

mọi người vẫn nhận biết

như mạch máu vẫn chảy

 

bạn chỉ cảm thấy

như các ngón chân của em bé

được giấu an toàn

nhô lên dưới lớp da bụng Mẹ

 

rồi một ngày

một ngày

sớm

thật sớm

bạn sẽ chạm vào

tình yêu của cả đất nước này.

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s