Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Sleep – Hãy Ngủ Đi (60)

When shall it be winter
The dew and grass in the pure morning light
The first kiss
The grass besotted
The second
The third I’m accidentally
Me

The grass still a maiden green
The grass innocent
Pains!

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

A garden blue

As the wind

Frequent are the sad summer 

Hues

 

When shall it be winter

The dew and grass in the pure morning light

The first kiss

The grass besotted 

The second

The third I’m accidentally

Me

 

The grass still a maiden green

The grass innocent

Pains!

 

Where are now

Those rising inclines leading us towards the light

As night loses colour

The dawn as two lovers

Came 

 

But uhm

Awake yet is the grass. 

__________

 


Khu vườn màu xanh
Như gió
Màu mùa hạ vẫn thường ngang đó
Buồn thiu

Bao giờ đến mùa đông
Cỏ và sương ban mai trong vắt
Hôn lần thứ nhất
Cỏ yêu
Lần thứ hai
Lần thứ ba anh ngỡ
Là anh

Cỏ vẫn xanh con gái
Cỏ dại
Và đau!

Bây giờ đang ở tận đâu
Những con dốc dắt ta lên ánh sáng
Đêm đang phai màu
Bình minh như hai kẻ yêu nhau
Ùa đến

Ừ quên
Cỏ vẫn chưa tỉnh ngủ.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s