Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Perhaps (169)

the dream of hawkers
creeps into
your lungs
escaping in every breath
husky upon the pavement

shouting, calling attention to those who may hear
and buy
hope

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Perhaps

they given you
your daily rate
monthly rate say

perhaps
you didn’t hear it right

perhaps
you thought you could barter
with the soul of the pavement

we’ve swallowed more than our share of supplements
we’re delusional

we’re overconfident, stubborn
a joke
walking straight into a trap

the dream of hawkers
creeps into
your lungs
escaping in every breath
husky upon the pavement

shouting, calling attention to those who may hear
and buy
their hope

_____

Có lẽ

người ta đã nói với bạn
về số tiền lẽ ra bạn nên nộp hàng ngày
hay hàng tháng

có lẽ
bạn nghe không rõ

có lẽ
bạn ngỡ mình có quyền mua bán
với linh hồn của vỉa hè

chúng ta đã uống quá liều thuốc bổ
thành ảo tưởng

chúng ta cả tin và ngang bướng
tìm kiếm những trò hề
nên cá trê chui ống

và giấc mơ người bán hàng rong
chui cả vào trong
phổi
thoát ra làn hơi
khản giọng vỉa hè

rao bán cho những người nghe
và mua
hy vọng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s