Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | now and then the poet must ponder the state of the nation (2)

mid the night
in the small municipal of poetry
since the veil of mourning and death
never rest
in waves continues to crash into poetry

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

now and then the poet must ponder the state of the nation

 

mid the night

in the small municipal of poetry

since the veil of mourning and death

never rest

in waves continues to crash into poetry 

 

poetry can’t cosily sleep on the spine of a hill

poetry is restless

wheezy waiting for the bureaucrat

to pass by

 

poetry believes that the kings

must act when the world is weeping sick

too many farmers are losing their land

too many fields crying out(for help)

 

greediness is burning the king alive

poetry witnessed the wide-opened eyes of the farmers

their abandoned homes

the bitterness, the foolery, the aching swollen hands

 

destroying the heart of poetry

especially when poetry knows that the veils of mourning

the people in the funeral procession all

hates anything that’s white, because it is pointless

to a smile

and poetry

_____

 

đôi lúc nhà thơ phải vẩn vơ nghĩ về nhà nước

 

lúc nửa đêm

trong thị trấn nhỏ của thơ

khi cái chết và khăn tang

không nghỉ ngơi 

cứ vỗ vào thơ từng nhịp sóng

 

thơ không thể ngủ yên trên sườn đồi ấm nóng

thơ thao thức

và hít thở chờ ông nhà nước 

cũng sắp đi qua

 

thơ nghĩ rằng các ông vua 

phải làm một cái gì khi thế giới đang bị bệnh và khóc

quá nhiều nông dân bị mất đất

quá nhiều khu vườn đang khóc

 

lòng tham đang đốt cháy ông vua

thơ nhìn thấy những ánh mắt người nông dân mở to 

rời bỏ quê hương 

trong tay nải chỉ có cay đắng, điên rồ và đau đớn

 

nó phá vỡ trái tim của thơ

khi thơ biết rằng những chiếc khăn tang

và những người đi bộ phía sau 

ghét màu trắng. vì nó có vẻ như vô ích

cho nụ cười

và thơ…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s