Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài |sleep tear (192)

sleep tear(s)
in fresh blinding fog is the night
colder is the mountain borough

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm


sleep tear(s)

 

in fresh blinding fog is the night

colder is the mountain borough

 

so go

 

Serendipitous also is the full moon

 

the way forward slip and sliding(off-kilter)

 

the night in an anthem of one’s abandoned

 

the notes falling in leaves upon the land

 

sleep tear(s)

 

_____

 

ngủ đi nước mắt

 

hàng đêm xanh sương mù

 

phố núi đêm nay lạnh hơn

 

đi thôi

 

cả vầng trăng rồi cũng là số phận

 

làm chòng chành con đường

 

đêm đang hát như người bị phụ tình

 

bài ca lá bay xuống đất

 

ngủ đi nước mắt…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s