Categories
POETRY/THƠ

Hứa Hiếu | 514 (9)

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
therein
a night inside a forest
in a glance a fire
see through
the clumsy metaphors
in a verse
*
ở đó
một bóng rừng khuya
ánh nhìn là một đóm lửa
xuyên suốt
lắm ẩn dụ trong câu thơ
lở dở.

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

a mere flask of wine

whence is the last gulp

poetry in a single rhyme

not enough for a sentence

one bundle of clouds flying endlessly the same horizon

blue

white

one bundle

hovering struggling

even after adding

the needless leaves

desiccated crumbling

even in passing time incomprehensible

and the wind a verse about dusk

so they may dance

a completion thereof

a life

 

therein

a night inside a forest

in a glance a fire

see through

the clumsy metaphors 

in a verse

_____

 

rượu chỉ một chung

có bao giờ cạn hớp

thơ chỉ có một vần

viết hoài chẳng đặng một câu

bầu trời bay hoài một cụm mây

xanh

trắng 

rồi trở thành một cụm 

ráng chiều vất vưởng

mặc dù đã có thừa

những chiếc lá 

khô khốc vụn vỡ

nhưng năm tháng vẫn không thể thiếu chúng

và gió là một khúc chiều tà

cho chúng khiêu vũ

trọn vẹn 

một cuộc đời

 

ở đó

một bóng rừng khuya

ánh nhìn là một đóm lửa

xuyên suốt

lắm ẩn dụ trong câu thơ

lở dở.

____________

 

HHiếu

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s