Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:4 – the soldiers

there’s no chance of sleep
in such sudden death
in the silence of their weapon
a falling photograph of their daughter from his pocket
much they carry with them for amusement
pretty much
another
one
missing
in
action

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the soldiers

they carry with them not just fearful weapons

they have with them the darkness

the worries

the wives

 

as they wander in the desert

or jungle

the fight of a bull is of a lion

their eyes

blades of a sword

 

their breath

through their nostrils

giant bellows of smoking

artillery

 

the dust 

their destiny

their nourishment

 

there’s no chance of sleep

in such sudden death

in the silence of their weapon

a falling photograph of their daughter from his pocket

much they carry with them for amusement

pretty much

another

one

missing

in

action

 

searching is still the generals in berets 

hence they must

continue to conquer 

the eagle, the bull and the lion

 

continuing like

the national anthem

as they into the distance

leave us behind

forever.

_____

 

những người lính

họ không chỉ mang theo vũ khí đáng sợ

họ có bóng tối

những lo toan

về mấy bà vợ

 

khi họ lang thang trên sa mạc

hay rừng sâu

trận đấu của bò đực và sư tử

đôi mắt họ như

thanh kiếm

 

hơi thở của họ

từ lỗ mũi

thở ra cột khói khổng lồ

của đạn pháo

 

cát bụi là thân phận

và thức ăn

cho họ

 

họ không kịp ngủ

nếu họ đột nhiên phải chết

đó là khi khẩu súng im lặng

tấm ảnh con gái của họ rơi ra khỏi túi áo

nhiều thứ họ mang theo chỉ để chơi

cũng được tính là

mất

tích

một

mạng

người

 

các ông tướng đội mũ dạ vẫn tiếp tục đi tìm

và họ sẽ phải

tiếp tục đánh bại

đại bàng, bò đực và sư tử

 

tiếp tục như

bài hát quốc ca

lúc họ bỏ chúng ta

đi xa

mãi mãi.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s