Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | if it weren’t for your heart (189)

the islands shall never be
born

by Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

if it weren’t for your heart

the islands shall never be

born

 

because they’re actually

falling geese feathers

stained with your blood

 

the islands aren’t where

the seagulls

lay eggs

the island is a grain of sand

a flutter in your eyes

 

in your one breath

upon the sea

the islands explode

to the very last battleship

delivering each

person

like wooden pikes

to the sea

_____

 

nếu không có trái tim của bạn

những hòn đảo không bao giờ có thể

sinh ra

 

vì nó chính là

lông ngỗng rơi

dính máu của bạn

 

đảo không phải chỉ là nơi loài chim biển

đẻ trứng

đảo là hạt cát

xốn xang trong mắt bạn

 

bạn thổi một hơi thở

trên đại dương

đảo sẽ nổ tung

đến chiến hạm cuối cùng

và mang từng

người

như ngọn chông

ra biển

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s