Categories
POETRY/THƠ

Trường Sa | TOMORROW AWAY I WILL SEND YOU

Tomorrow upon the sparse pavement the lonely footsteps.
My returning memories within the bitterness of those eyes lips.
Dreams of whom in my hands upon the sunset
The caress of a spring tardy upon rosy lips.

By Trường Sa, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

TOMORROW AWAY I WILL SEND YOU

 

Further than memories I will take you tomorrow.

May the last words not deceitful in your eyes.

Sadder in aching the endearments.

 

The rain hinting at carnal memories in the abandoned attic.

Gone are the familiar footprints.

In thinning leaves the boulevard the birds scattered.

Residing to wait for love to slip from one’s fingers.

 

Into oblivion amidst sombre lullabies.

The afternoons you’re here long ago lulling into deep slumber the sunlight

The laden last words of love.

Greeting you through the autumn clouds in farewell the linger of spring

What’s the point of the remaining golden day?

Drifted away, gone are the afternoon tryst…

 

Tomorrow upon the sparse pavement the lonely footsteps.

My returning memories within the bitterness of those eyes lips.

Dreams of whom in my hands upon the sunset

The caress of a spring tardy upon rosy lips.

_____

RỒI MAI TÔI ĐƯA EM

 

Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm.

Xin lời cuối không dối gian trong mắt em.

Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm.

 

Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu.

Còn đây không gian xưa quen gót lầy.

Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay.

Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay.

 

Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này.

Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say

Lời yêu trót đong đầy.

Đón em thu mây bay tiễn em xuân chưa phai

Xót ngày vàng còn gì?

Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước…

 

Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy.

Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay.

Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn

Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng.

 

Trường Sa

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s